Akreditacije/Accreditation

All national canoeing bodies are requested to register at https://icf.msl.es/icf/main.jsp.

If you have any questions or problems concerning accreditations, please, do not hesitate to contact us.


PARTICIPATION FEE

The Participation fee will be charged per each athlete and team official for the Access Period, 26 May 2017 – 4 June 2017.

The amount of the Participation fee is 100 € in total.

The participation fee will include the following services: Athlete’s Village, Official video service, Boat storage, Security, Internet Access, Access pass and parking, Information regarding the accommodation, Free training period, First aid, Flat-water training, Invitation letter for VISA applications, free transport with Ljubljana public buses (LPP).


Vse uradne osebe in člani ekip se morajo akreditirati preko aplikacije, dostopne na: https://icf.msl.es/icf/main.jsp

V primeru vprašanj ali težav se, prosimo, obrnite na nas.

Akreditacijska pristojbina

Akreditacijska pristojbina je 100 evrov po osebi in velja za čas prvenstva (26. maj – 4. junij 2017).

Akreditacijska pristojbina bo vključevala: tekmovalno vas, uradni tehnični video, hrambo čolnov, varovanje, internetni dostop, dostop in parkiranje, informacije glede nastanitev, brezplačen trening v obdobju uradnega treninga, prvo pomoč, trening na mirni vodi, uradno vabilo za pridobitev vize, brezplačen prevoz z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP).