Tekmovanje/Competition

Savšek_Tacen2016.jpg

KATEGORIJE / CATEGORIES

SLALOM NA DIVJIH VODAH / CANOE SLALOM

Moški / Men: K1, C1

Ženske / Women: K1, C1

Mešano / Mix: C2

EKSTREMNI SLALOM / EXTREME SLALOM

Moški / Men: K1

Ženske/ Women: K1


Tekmovalna pravila / Competition Rules

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah bo izveden v skladu z veljavnimi ICF pravili za slalom na divjih vodah.

The 2019 ICF Canoe Slalom World Cup will be run in accordance with the ICF Canoe Slalom rules.


Tekmovalna vas / Athlete’s Village

Neposredno v bližini tekmovališča bo postavljena tekmovalna vas. V velikem šotoru bo imela vsaka ekipa svoj prostor za sprostitev, opremljen z mizami in stoli. V okviru tekmovalne vasi bodo na voljo tudi sanitarije.

Athlete’s village with a big tent for the athletes will be located near the competition area. Teams will have a place for relaxation with tables and chairs. Toilets will be available near the big tent.

Internetni dostop / Internet Access

Brezžični internet dostop bo zagotovljen na prizorišču, in sicer na tekmovališču, v vseh pisarnah uradnih služb, vključno s pisarno ICF, prostorom za žirijo, akreditacijsko pisarno in medijskim centrom.

High Speed Wireless internet access will be available at the venue – the competition area, all office spaces, including ICF offices, Jury, Accreditation office and Media Centre.

Dostop in parkiranje / Access pass and parking

Vsaki ekipi bosta zagotovljeni do 2 dovolilnici za parkiranje v neposredni bližini tekmovalne vasi.

Free access pass and car parking near the athlete’s village will be guaranteed for up to two accredited vehicles.

Uradni tehnični video / Official video service

V času tekmovalnih dni bo vsem ekipam na voljo tehnični video signal.

Technical video signal will be provided during the competition days.

Hramba čolnov / Boat storage

Prostor za hrambo čolnov je predviden v bližini tekmovalne vasi.

Boat storage racks will be placed near athlete’s village.

Prva pomoč / First aid

Prostor za prvo pomoč se bo nahajal v bližini cilja. Organizator bo zagotavljal le nujno prvo pomoč. Vsi udeleženci morajo imeti urejeno osebno zdravstveno zavarovanje.

A small tent with first aid will be located in the finish area. The NF will advise all participants that emergency medical services will cover only emergency cases and that all participants are responsible to arrange medical insurance policy at their own cost.

Reševanje iz vode / Water safety

Reševanje iz vode na tekmovalni progi bo zagotovjeno v času tekmovanja.

Rescuing in the competition area will be organised during the competition days.

Zdravstveno zavarovanje / Medical Insurance

Organizacijski odbor naproša vse udeležence, da poskrbijo za sklenitev zdravstvenega zavarovanja v svoji matični državi. Vsi stroški izven osnovne prve pomoči in nujnega prevoza z reševalnim vozilom, kot so medicinska, fizioterapevtska ali zobozdravstevna oskrba, morajo biti vključeni v zavarovanje. Organizacijski odbor ne prevzema nobene odgovornosti za kritje stroškov iz naslova bolnišničnega zdravljenja.

Organising Committee kindly asks all participants of the 2019 ICF Canoe Slalom World Cup to ensure medical insurance policy in their respective countries. All costs above the regular first aid and ambulance services are to be covered by this medical insurance policy. Organising Committee will not cover any expenses in connection with hospital or dental treatment.

Doping kontrola / Doping control

Doping kontrola bo izvedena v skladu z ICF Anti-doping pravili in WADA standardi.

Doping control will be performed in accordance with the ICF Anti-doping requirements and WADA standards.