Tekmovanje/Competition

KATEGORIJE / EVENTS

SLALOM NA DIVJIH VODAH / CANOE SLALOM

Moški / Men: K1, C1

Ženske / Women: K1, C1

EKSTREMNI SLALOM / EXTREME SLALOM

Moški / Men: K1

Ženske/ Women: K1


Tekmovalna pravila / Competition Rules

Tekmovanje bo izvedeno v skladu z veljavnimi ICF pravili za slalom na divjih vodah.

Competition will be run in accordance with the 2023 ICF Canoe Slalom rules.


Tekmovalna vas / Athlete’s Village

Neposredno v bližini tekmovališča bo postavljena tekmovalna vas, v kateri bo imela vsaka ekipa svoj šotor. V okviru tekmovalne vasi bodo na voljo tudi sanitarije.

Athlete’s village will include private tent for each participating team. Toilets will be available in the village.

Zagotovitev čolnov za kajakaški kros / Kayak Cross boat provision

Organizacijski odbor bo zagotovil 16 čolnov in krovnic za kajakaški kros, tako za obdobje treninga kot tekmovanja. Več informacij glede izposoje bo na voljo v info pisarni na tekmovališču.

The organising committee will provide 16 kayak cross boats along with spraydecks for the training and race period. More information on the boat rental will be available in the info office at the venue.

Internetni dostop / Internet Access

Brezžični internet dostop bo zagotovljen na prizorišču, in sicer na tekmovališču, v vseh pisarnah uradnih služb, vključno s pisarno ICF, prostorom za žirijo, akreditacijsko pisarno in medijskim centrom.

High Speed Wireless internet access will be available at the venue – the competition area, all office spaces, including ICF offices, Jury, Accreditation office and Media Centre.

Dostop in parkiranje / Access pass and parking

Vsaki ekipi bosta zagotovljeni do 2 dovolilnici za parkiranje v neposredni bližini tekmovalne vasi.

Free access pass and car parking near the athlete’s village will be guaranteed for up to two accredited vehicles.

Uradni tehnični video / Official video service

V času tekmovalnih dni in demo voženj bo vsem ekipam na voljo tehnični video signal. Na voljo bo le način za nalaganje. Vsaka ekipa bo imela v svojem šotoru na voljo kabel za nalaganje videov.

Technical video signal will be provided during the competition days and all demonstrations runs. Only a download solution will be available. Each National tent will be equipped with their own download cable. Each NF needs to bring its own 20m LAN cable.

Hramba čolnov / Boat storage

Prostor za hrambo čolnov je predviden v bližini tekmovalne vasi.

Boat storage racks will be placed near athlete’s village.

Prva pomoč / First aid

Prostor za prvo pomoč se bo nahajal v bližini cilja. Organizator bo zagotavljal le nujno prvo pomoč. Vsi udeleženci morajo imeti urejeno osebno zdravstveno zavarovanje.

A small tent with first aid will be located in the finish area. The NF will advise all participants that emergency medical services will cover only emergency cases and that all participants are responsible to arrange medical insurance policy at their own cost.

Reševanje iz vode / Water safety

Reševanje iz vode na tekmovalni progi bo zagotovljeno v času tekmovanja.

Rescuing in the competition area will be organised during the competition days.

Zdravstveno zavarovanje / Medical Insurance

Organizacijski odbor naproša vse udeležence, da poskrbijo za sklenitev zdravstvenega zavarovanja v svoji matični državi. Vsi stroški izven osnovne prve pomoči in nujnega prevoza z reševalnim vozilom, kot so medicinska, fizioterapevtska ali zobozdravstevna oskrba, morajo biti vključeni v zavarovanje. Organizacijski odbor ne prevzema nobene odgovornosti za kritje stroškov iz naslova bolnišničnega zdravljenja.

Organising Committee kindly asks all participants of the competition to ensure medical insurance policy in their respective countries. All costs above the regular first aid and ambulance services are to be covered by this medical insurance policy. Organising Committee will not cover any expenses in connection with hospital treatment.

Doping kontrola / Doping control

Doping kontrola bo izvedena v skladu z ICF Anti-doping pravili in WADA standardi.

Doping control will be performed in accordance with the ICF Anti-doping requirements and WADA standards.