PROGRAM/PROGRAMME

Petek, 26. maj 2017 / Friday, 26 May 2017

10:00 – 20:00 Uradni trening po skupinah
10:00 – 20:00 Official training in groups according to the training schedule


Sobota, 27. maj 2017 / Saturday, 27 May 2017

08:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
19:00 – 22:00 Veslaški izziv na Ljubljanici (paralelna slalomska tekma)
08:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
19:00 – 22:00 Ljubljanica Paddle Challenge (Canoe Slalom Parallel Race with prize money)


Nedelja, 28. maj 2017 / Sunday, 28 May 2017

08:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
18:00 – 18:30 Informativni sestanek vodij ekip
08:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
18:00 – 18:30 Team Leaders information meeting


Ponedeljek, 29. maj 2017 / Monday, 29 May 2017

08:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
14:00 – 19:00 Akreditacije
08:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
14:00 – 19:00 Accreditation


Torek, 30. maj 2017 / Tuesday, 30 May 2017

08:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
09:00 – 19:00 Akreditacije
18:30 – 19:30 Sestanek vodij ekip
08:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
09:00 – 19:00 Accreditation
18:30 – 19:30 Team Leaders meeting


Sreda, 31. maj 2017 / Wednesday, 31 May 2017

08:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
17:00 – 18:00 Prvi sestanek sodnikov (Kajak center Tacen)
09:00 – 19:00 Prosta kontrola/meritve čolnov in opreme
19:00                Slovesno odprtje prvenstva (center Ljubljane)
08:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
17:00 – 18:00 1st Technical Officials Meeting (at Kajak Centre Tacen)
09:00 – 19:00 Free boat and equipment control

19:00               Opening Ceremony (City centre of Ljubljana)


Četrtek, 1. junij 2017 / Thursday, 1 June 2017

09:00 – 10:00 Drugi sestanek sodnikov
09:00 – 11:00 Postavitev proge
11:00 – 12:00 Demonstracijske vožnje
13:45 – 13:55 Predtekmovalci
14:00 – 14:30 C2M kvalifikacije 1. vožnja (1’ interval)
14:35 – 15:20 C1Ž kvalifikacije 1. vožnja (1.5’ interval)
15:25 – 16:25 K1M kvalifikacije 1. vožnja (1’ interval)
16:40 – 17:00 C2M kvalifikacije 2. vožnja (1’ interval)
17:05 – 17:30 C1Ž kvalifikacije 2. vožnja (1.5’ interval)
17:35 – 18:15 K1M kvalifikacije 2. vožnja (1’ interval)

09:00 – 10:00 2nd Technical Officials Meeting
09:00 – 11:00 Course setting
11:00 – 12:00 Demonstration runs
13:45 – 13:55 Forerunners
14:00 – 14:30 C2M Heats 1st Run (1’ interval)
14:35 – 15:20 C1W Heats 1st Run (1.5’ interval)
15:25 – 16:25 K1M Heats 1st Run (1’ interval)
16:40 – 17:00 C2M Heats 2nd Run (1’ interval)
17:05 – 17:30 C1W Heats 2nd Run (1.5’ interval)
17:35 – 18:15 K1M Heats 2nd Run (1’ interval)


Petek, 2. junij 2017 / Friday, 2 June 2017

08:45 – 08:55 Predtekmovalci
09:00 – 09:40 K1Ž kvalifikacije 1. vožnja (1’ interval)
09:45 – 10:25 C1M kvalifikacije 1. vožnja (1’ interval)
10:40 – 11:05 K1Ž kvalifikacije 2. vožnja (1’ interval)
11:10 – 11:35 C1M kvalifikacije 2. vožnja (1’ interval)
11:35 – 13:30 Odmor
13:35 – 14:00 Ekipna tekma C2M finale (3’ interval)
14:05 – 14:30 Ekipna tekma C1Ž finale (3’ interval)
14:35 – 15:20 Ekipna tekma K1M finale (3’ interval)
16:00 – 16:50 Ekipna tekma K1Ž finale (3’ interval)
16:55 – 17:25 Ekipna tekma C1M finale (3’ interval)
17:30 – 18:05 Podelitev kolajn

08:45 – 08:55 Forerunners
09:00 – 09:40 K1W Heats 1st Run (1’ interval)
09:45 – 10:25 C1M Heats 1st Run (1’ interval)
10:40 – 11:05 K1W Heats 2nd Run (1’ interval)
11:10 – 11:35 C1M Heats 2nd Run (1’ interval)
11:35 – 13.30 Break
13:35 – 14:00 Team events Final C2M (3’ interval)
14:05 – 14:30 Team events Final C1W (3’ interval)
14:35 – 15:20 Team events Final K1M (3’ interval)
16:00 – 16:50 Team events Final K1W (3’ interval)
16:55 – 17:25 Team events Final C1M (3’ interval)
17:30 – 18:05 Medal Ceremonies


Sobota, 3. junij 2017 / Saturday, 3 June 2017

08:00 – 09: 00 Postavitev proge za finale
09:00 – 09:30 Demonstracijske vožnje za finale
10:45 – 10:55 Predtekmovalci
11:05 – 11:35 C2M polfinale (15 čolnov; 2’ interval)
11:40 – 12:25 C1Ž polfinale (20 čolnov; 2’ interval)
12:30 – 13:30 K1M polfinale (30 čolnov; 2’ interval)
13:30 – 14:45 Odmor
14:45 – 14:55 Predtekmovalci
15:05 – 15:35 C2M finale (10 čolnov; 2.5’ interval)
15:40 – 16:05 C1Ž finale (10 čolnov; 2.5’ interval)
16:10 – 16:50 K1M finale (15 čolnov; 2.5’ interval)
16:55 – 17:15 Podelitev kolajn

08:00 – 09:00 Course setting for Finals
09:00 – 09:30 Demonstration runs for Finals
10:45 – 10:55 Forerunners
11:05 – 11:35 C2M Semi-final (15 boats; 2’ interval)
11:40 – 12:25 C1W Semi-final (20 boats; 2’ interval)
12:30 – 13:30 K1M Semi-final (30 boats; 2’ interval)
13:30 – 14.45 Break
14:45 – 14.55 Forerunners
15:05 – 15:35 C2M Final (10 boats; 2.5’ interval)
15:40 – 16:05 C1W Final (10 boats; 2.5’ interval)
16:10 – 16:50K1M Final (15 boats; 2.5’ interval)
16:55 – 17:15 Medal Ceremonies


Nedelja, 4. junij 2017 / Sunday, 4 June 2017

11:15 – 11:25 Predtekmovalci
11:35 – 12:20 K1Ž polfinale (20 čolnov; 2.5’ interval)
12:25 – 13:05 C1M polfinale (20 čolnov; 2’ interval)
13:05 – 14:45 Odmor
14:45 – 14:55 Predtekmovalci
15:05 – 15:35 K1Ž finale (10 čolnov; 2.5’ interval)
15:40 – 16:05 C1M finale (10 čolnov; 2.5’ interval)
16:10 – 16:30 Podelitev kolajn in zaključna slovesnost

11:15 – 11:25  Forerunners
11:35 – 12:20 K1W Semi-final (20 boats; 2,5’ interval)
12:25 – 13:05 C1M Semi-final (20 boats; 2’ interval)
13:05 – 14:45 Break
14:45 – 14:55 Forerunners
15:05 – 15:35 K1W Final (10 boats; 2.5’ interval)
15:40 – 16:05 C1M Final (10 boats; 2.5’ interval)
16:10 – 16:30 Medal Ceremonies and Closing Ceremony


Program je okviren, zato si organizator pridržuje pravico do sprememb. / Please note this is the provisional programme. The organiser holds the right to change it.