PROGRAM/PROGRAMME

REVISED Competition programme_30052017


Petek, 26. maj 2017 / Friday, 26 May 2017

08:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
08:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule


Sobota, 27. maj 2017 / Saturday, 27 May 2017

08:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
17:30 – 21:00 Veslaški izziv na Ljubljanici (paralelna slalomska tekma)
08:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
17:30 – 21:00 Ljubljanica Paddle Challenge (Canoe Slalom Parallel Race with prize money)


Nedelja, 28. maj 2017 / Sunday, 28 May 2017

08:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
18:00 – 18:30 Informativni sestanek vodij ekip
08:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
18:00 – 18:30 Team Leaders information meeting


Ponedeljek, 29. maj 2017 / Monday, 29 May 2017

10:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
14:00 – 19:00 Akreditacije
10:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
14:00 – 19:00 Accreditation


Torek, 30. maj 2017 / Tuesday, 30 May 2017

10:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
09:00 – 19:00 Akreditacije
18:30 – 19:30 Sestanek vodij ekip
10:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
09:00 – 19:00 Accreditation
18:30 – 19:30 Team Leaders meeting


Sreda, 31. maj 2017 / Wednesday, 31 May 2017

10:00 – 18:00 Uradni trening po skupinah
17:00 – 18:00 Prvi sestanek sodnikov (Kajak center Tacen)
09:00 – 19:00 Prosta kontrola/meritve čolnov in opreme
20:00                Slovesno odprtje prvenstva (pred mestno hišo v Ljubljani)
10:00 – 18:00 Official training in groups according to the training schedule
17:00 – 18:00 1st Technical Officials Meeting (at Kajak Centre Tacen)
09:00 – 19:00 Free boat and equipment control

20:00               Opening Ceremony (in front of the Ljubljana Town Hall)


Četrtek, 1. junij 2017 / Thursday, 1 June 2017

09:00 – 10:00 Drugi sestanek sodnikov
09:00 – 11:00 Postavitev proge
11:00 – 12:00 Demonstracijske vožnje
13:45 – 13:55 Predtekmovalci
14:00 – 14:20 C2M kvalifikacije 1. vožnja
14:25 – 15:05 C1Ž kvalifikacije 1. vožnja
15:10 – 16:10 K1M kvalifikacije 1. vožnja
16:30 – 16:35 C2M kvalifikacije 2. vožnja
16:40 – 17:05 C1Ž kvalifikacije 2. vožnja
17:10 – 17:45 K1M kvalifikacije 2. vožnja

09:00 – 10:00 2nd Technical Officials Meeting
09:00 – 11:00 Course setting
11:00 – 12:00 Demonstration runs
13:45 – 13:55 Forerunners
14:00 – 14:20 C2M Heats 1st Run
14:25 – 15:05 C1W Heats 1st Run
15:10 – 16:10 K1M Heats 1st Run
16:30 – 16:35 C2M Heats 2nd Run
16:40 – 17:05 C1W Heats 2nd Run
17:10 – 17:45 K1M Heats 2nd Run


Petek, 2. junij 2017 / Friday, 2 June 2017

08:45 – 08:55 Predtekmovalci
09:00 – 09:35 K1Ž kvalifikacije 1. vožnja
09:40 – 10:15 C1M kvalifikacije 1. vožnja
10:40 – 11:05 K1Ž kvalifikacije 2. vožnja
11:10 – 11:35 C1M kvalifikacije 2. vožnja
11:35 – 13:00 Odmor
13:05 – 13:20 Ekipna tekma C2M finale
13:25 – 13:50 Ekipna tekma C1Ž finale
13:55 – 14:10 Podelitev kolajn
14:10 – 15:00 Odmor
15:05 – 15:55 Ekipna tekma K1M finale
16:00 – 16:30 Ekipna tekma K1Ž finale
16:40 – 17:05 Ekipna tekma C1M finale
17:10 – 17:35 Podelitev kolajn

08:45 – 08:55 Forerunners
09:00 – 09:35 K1W Heats 1st Run
09:40 – 10:15 C1M Heats 1st Run
10:40 – 11:05 K1W Heats 2nd Run
11:10 – 11:35 C1M Heats 2nd Run
11:35 – 13:00 Break
13:05 – 13:20 Team events Final C2M
13:25 – 13:50 Team events Final C1W
13:55 – 14:10 Medal Ceremonies
14:10 – 15:00 Break

15:05 – 15:55 Team events Final K1M
16:00 – 16:30 Team events Final K1W
16:40 – 17:05 Team events Final C1M
17:10 – 17:35 Medal Ceremonies


Sobota, 3. junij 2017 / Saturday, 3 June 2017

08:00 – 09:00 Postavitev proge za finale
09:00 – 09:30 Demonstracijske vožnje za finale
10:40 – 10:50 Predtekmovalci
11:05 – 12:05 K1M polfinale (30 čolnov)
12:10 – 13:00 C1Ž polfinale (20 čolnov)
13:05 – 13:40 C2M polfinale (15 čolnov)
13:40 – 15:00 Odmor
15:05 – 15:45 K1M finale (15 čolnov)
15:50 – 16:20 C1Ž finale (10 čolnov)
16:25 – 16:50 C2M finale (10 čolnov)
16:55 – 17:15 Podelitev kolajn

08:00 – 09:00 Course setting for Finals
09:00 – 09:30 Demonstration runs for Finals
10:40 – 10:50 Forerunners
11:05 – 12:05 K1M Semi-final (30 boats)
12:10 – 13:00 C1W Semi-final (20 boats)
13:05 – 13:40 C2M Semi-final (15 boats)
13:40 – 15:00 Break
15:05 – 15:45 K1M Final (15 boats)
15:50 – 16:20 C1W Final (10 boats)
16:25 – 16:50 C2M Final (10 boats)
16:55 – 17:15 Medal Ceremonies


Nedelja, 4. junij 2017 / Sunday, 4 June 2017

11:10 – 11:20 Predtekmovalci
11:35 – 12:15 K1Ž polfinale (20 čolnov)
12:20 – 13:00 C1M polfinale (20 čolnov)
13:00 – 15:00 Odmor
15:05 – 15:35 K1Ž finale (10 čolnov)
15:40 – 16:05 C1M finale (10 čolnov)
16:10 – 16:35 Podelitev kolajn in zaključna slovesnost

11:10 – 11:20 Forerunners
11:35 – 12:15 K1W Semi-final (20 boats)
12:20 – 13:00 C1M Semi-final (20 boats)

13:00 – 15:00 Break
15:05 – 15:35 K1W Final (10 boats)
15:40 – 16:05 C1M Final (10 boats)
16:10 – 16:35 Medal Ceremonies and Closing Ceremony


Program je okviren, zato si organizator pridržuje pravico do sprememb. / Please note this is the provisional programme. The organiser holds the right to change it.