PROGRAM/PROGRAMME

 


Ponedeljek, 27. avgust 2018 / Monday, 27 August 2018

11:00 – 18:30 | Uradni trening po skupinah
11:00 – 18:30 | Official training in groups according to the training schedule


Torek, 28. avgust 2018 / Tuesday, 28 August 2018

08:00 – 18:00 | Uradni trening po skupinah
18:30 | Sestanek vodij ekip
08:00 – 18:00 | Official training in groups according to the training schedule
18:30 | Team Leaders meeting


Sreda, 29. avgust 2018 / Wednesday, 29 August 2018

08:00 – 18:30 | Uradni trening po skupinah
18:45 | Paralelni slalom na Ljubljanici za nagrado mesta Ljubljana – Ljubljanica Paddle Challenge – kvalifikacije (center Ljubljane)
20:00 | Paralelni slalom na Ljubljanici za nagrado mesta Ljubljana – Ljubljanica Paddle Challenge – finale (center Ljubljane)
08:00 – 18:30 | Official training in groups according to the training schedule
18:45 | Parallel Canoe Slalom Race Ljubljana Trophy – Ljubljanica Paddle Challenge – heats (Ljubljana City Centre)
20:00 | Parallel Canoe Slalom Race Ljubljana Trophy – Ljubljanica Paddle Challenge – final (Ljubljana City Centre)


Četrtek, 30. avgust 2018 / Thursday, 30 August 2018

08:00 – 13:00 | Uradni trening po skupinah
13:00 | Sodniški sestanek
14:15 | Kvalifikacijske vožnje na čas – ekstremni slalom na divjih vodah K1Ž odpovedano
14:25 | Kvalifikacijske vožnje na čas – ekstremni slalom na divjih vodah K1M odpovedano
17:15 | Demonstracijske vožnje za kvalifikacije
17:35 | Potrditev proge za kvalifikacije
18:00 | Demonstracijske vožnje za kvalifikacije
08:00 – 13:00 | Official training in groups according to the training schedule
13:00 | ITO meeting
14:15 | Time trials Extreme Canoe Slalom K1W cancelled
14:25 | Time trials Extreme Canoe Slalom K1M cancelled
17:15 | Heats demo run
17:35 | Heats course approval
18:00 | Heats demo


Petek, 31. avgust 2018 / Friday, 31 August 2018

09:00| Predtekmovalci
09:15 – 09:53 | C1M kvalifikacije 1. vožnja
09:57 – 10:38 | K1Ž kvalifikacije 1. vožnja
10:48 – 11:06 | C1M kvalifikacije 2. vožnja
11:10 – 11:31 | K1Ž kvalifikacije 2. vožnja
13:30 | Predtekmovalci
13:45 – 14:17 | C1Ž kvalifikacije 1. vožnja
14:21 – 15:23 | K1M kvalifikacije 1. vožnja
15:33 – 15:45 | C1Ž kvalifikacije 2. vožnja
15:49 – 16:21 | K1M kvalifikacije 2. vožnja
17:45 | Demonstracijske vožnje za polfinale in finale
18:05 | Potrditev proge
09:00 | Forerunners
09:15 – 09:53 | C1M Heats 1st Run
09:57 – 10:38 | K1W Heats 1st Run
10:48 – 11:06 | C1M Heats 2nd Run
11:10 – 11:31 | K1W Heats 2nd Run
13:30 | Forerunners
13:45 – 14:17 | C1W Heats 1st Run
14:21 – 15:23 | K1M Heats 1st Run
15:33 – 15:45 | C1W Heats 2nd Run

15:49 – 16:21 | K1M Heats
17:45 | Demo run for semifinal and final
18:05 | Course approval


Sobota, 1. september 2018 / Saturday, 1 September 2018

08:40 | Predtekmovalci
09:03 – 10:03 | C1M polfinale
10:08 – 11:08 | K1Ž polfinale
12:03 – 12:35 | C1M finale
12:40 – 13:12 | K1Ž finale
13:16 | Podelitev kolajn C1M in K1Ž
14:30 – 14:38 | C2mix polfinale
15:30 – 15:38 | C2mix finale
15:50 | Podelitev kolajn C2mix
08:40 | Forerunners
09:03 – 10:03 | C1M Semifinal
10:08 – 11:08 | K1W Semifinal
12:03 – 12:35 | C1M Final
12:40 – 13:12 | K1W Final
13:16 | C1M and K1W medal ceremony
14:30 – 14:38 | C2Mx Semifinal
15:30 – 15:38 | C2Mx Final
15:50 | C2Mx medal ceremony


Nedelja, 2. september 2018 / Sunday, 2 September 2018

08:40 | Predtekmovalci
09:03 – 10:03 | C1Ž polfinale
10:08 – 11:28 | K1M polfinale
12:03 – 12:35 | C1Ž finale
12:40 – 13:12 | K1M finale
13:20 | Podelitev kolajn C1Ž in K1M
15:03 | Četrtfinale ekstremni slalom K1M
15:21 | Polfinale ekstremni slalom K1Ž
15:30 | Polfinale ekstremni slalom K1M
15:41 | Finale ekstremni slalom K1Ž
15:48 | Finale ekstremni slalom K1M
15:58 | Podelitev kolajn ekstremni slalom
08:40 | Forerunners
09:03 – 10:03 | C1W Semifinal
10:08 – 11:28 | K1M Semifinal

12:03 – 12:35 | C1W final
12:40 – 13:12 | K1M Final
13:20 | C1W and K1M medal ceremony
15:03 | Extreme Canoe Slalom K1M Quarterfinal
15:21 | Extreme Canoe Slalom K1W Semifinal
15:30 | Extreme Canoe Slalom K1M Semifinal
15:41 | Extreme Canoe Slalom K1W Final
15:48 | Extreme Canoe Slalom K1M Final
15:58 | Extreme Canoe Slalom medal ceremony


Program je okviren, zato si organizator pridržuje pravico do sprememb. / Please note this is the provisional programme. The organiser holds the right to change it.
Posodobljeno/Updated: 21.8.2018 (14:17)