PROGRAM/PROGRAMME

 


Ponedeljek, 24. junij 2019 / Monday, 24 June 2019

11:00 – 18:30 | Uradni trening po skupinah
11:00 – 18:30 | Official training in groups according to the training schedule


Torek, 25. junij 2019 / Tuesday, 25 June 2019

08:00 – 18:00 | Uradni trening po skupinah
18:30 | Sestanek vodij ekip
08:00 – 18:00 | Official training in groups according to the training schedule
18:30 | Team Leaders meeting


Sreda, 26. junij 2019 / Wednesday, 26 June 2019

08:00 – 18:00 | Uradni trening po skupinah
18:00 | Paralelni slalom na Ljubljanici za nagrado mesta Ljubljana – Ljubljanica Paddle Challenge – center Ljubljane

08:00 – 18:00 | Official training in groups according to the training schedule
18:00 | Parallel Canoe Slalom Race Ljubljana Trophy – Ljubljanica Paddle Challenge – Ljubljana City Centre


Četrtek, 27. junij 2019 / Thursday, 27 June 2019

08:00 – 13:00 | Uradni trening po skupinah
13:00 | Sodniški sestanek
14:00 | Kvalifikacijske vožnje na čas – ekstremni slalom na divjih vodah K1Ž
14:25 | Kvalifikacijske vožnje na čas – ekstremni slalom na divjih vodah K1M
17:15 | Demonstracijske vožnje za kvalifikacije
17:35 | Potrditev proge za kvalifikacije
18:00 | Demonstracijske vožnje za kvalifikacije
08:00 – 13:00 | Official training in groups according to the training schedule
13:00 | ITO meeting
14:00 | Time trials Extreme Canoe Slalom K1W
14:25 | Time trials Extreme Canoe Slalom K1M
17:15 | Heats demo run
17:35 | Heats course approval
18:00 | Heats demo


Petek, 28. junij 2019 / Friday, 28 June 2019

08:15| Predtekmovalci
08:30 – 09:38 | C1M kvalifikacije 1. vožnja
09:42 – 10:48 | K1Ž kvalifikacije 1. vožnja
10:58 – 11:46 | C1M kvalifikacije 2. vožnja
11:50 – 12:36 | K1Ž kvalifikacije 2. vožnja
13:30 | Predtekmovalci
13:45 – 14:38 | C1Ž kvalifikacije 1. vožnja
14:42 – 16:03 | K1M kvalifikacije 1. vožnja
16:13 – 16:46 | C1Ž kvalifikacije 2. vožnja
16:50 – 17:41 | K1M kvalifikacije 2. vožnja
19:00 | Demonstracijske vožnje za polfinale in finale
19:20 | Potrditev proge
08:15 | Forerunners
08:30 – 09:38 | C1M Heats 1st Run
09:42 – 10:48 | K1W Heats 1st Run
10:58 – 11:46 | C1M Heats 2nd Run
11:50 – 12:36 | K1W Heats 2nd Run
13:30 | Forerunners
13:45 – 14:38 | C1W Heats 1st Run
14:42 – 16:03 | K1M Heats 1st Run
16:13 – 16:46 | C1W Heats 2nd Run

16:50 – 17:41 | K1M Heats
19:00 | Demo run for semifinal and final
19:20 | Course approval


Sobota, 29. junij 2019 / Saturday, 29 June 2019

08:45 | Predtekmovalci
09:00 – 10:00 | C1M polfinale
10:05 – 11:05 | K1Ž polfinale
12:03 – 12:35 | C1M finale
12:40 – 13:12 | K1Ž finale
13:18 | Podelitev kolajn C1M in K1Ž
14:00 – 14:40 | C2mix polfinale
15:40 – 16:00 | C2mix finale
16:10 | Podelitev kolajn C2mix
08:45 | Forerunners
09:00 – 10:00 | C1M Semifinal
10:05 – 11:05 | K1W Semifinal
12:03 – 12:35 | C1M Final
12:40 – 13:12 | K1W Final
13:18 | C1M and K1W medal ceremony
14:00 – 14:40 | C2Mx Semifinal
15:40 – 16:00 | C2Mx Final
16:10 | C2Mx medal ceremony


Nedelja, 30. junij 2019 / Sunday, 30 June 2019

08:45 | Predtekmovalci
09:00 – 10:00 | C1Ž polfinale
10:05 – 11:25 | K1M polfinale
12:03 – 12:35 | C1Ž finale
12:40 – 13:12 | K1M finale
13:18 | Podelitev kolajn C1Ž in K1M
15:03 | Četrtfinale ekstremni slalom K1Ž
15:21 | Četrtfinale ekstremni slalom K1M
15:39 | Polfinale ekstremni slalom K1Ž
15:48 | Polfinale ekstremni slalom K1M
15:59 | Finale ekstremni slalom K1Ž
16:05 | Finale ekstremni slalom K1M
16:18 | Podelitev kolajn ekstremni slalom
08:45 | Forerunners
09:00 – 10:00 | C1W Semifinal
10:05 – 11:25 | K1M Semifinal

12:03 – 12:35 | C1W final
12:40 – 13:12 | K1M Final
13:18| C1W and K1M medal ceremony
15:03 | Extreme Canoe Slalom K1W Quarterfinal
15:21 | Extreme Canoe Slalom K1M Quarterfinal
15:39 | Extreme Canoe Slalom K1W Semifinal
15:48 | Extreme Canoe Slalom K1M Semifinal
15:59 | Extreme Canoe Slalom K1W Final
16:05 | Extreme Canoe Slalom K1M Final
16:18 | Extreme Canoe Slalom medal ceremony


Program je okviren, zato si organizator pridržuje pravico do sprememb. / Please note this is the provisional programme. The organiser holds the right to change it.
Posodobljeno/Updated: 25.2.2019 (18:44)