Medijske akreditacije/Media accreditation

Akreditacijski obrazec je na voljo tu.

The media accreditation form is available here.


Vse predstavnike medijev vljudno prosimo, da akreditacijske obrazce oddajo najkasneje do 23. MAJA 2017. Po tem roku prošenj za medijske akreditacije ne bomo sprejemali.
Izpolnjen akreditacijski obrazec skupaj s fotografijo pošljite na: media.slalomtacen@gmail.com
We kindly ask all media representatives to apply for media accreditation before 23 MAY 2017. We will not accept the media accreditation requests after the deadline!
Please send the accreditation form together with your photo to: media.slalomtacen@gmail.com

Pri podeljevanju novinarskih akreditacij bomo upoštevali naslednje kriterije:

–    članstvo v AIPS oz. IFJ,
–    članstvo v nacionalnih novinarskih združenjih,
–    v primeru, da prosilec za novinarsko akreditacijo ni član omenjenih novinarskih združenj, si organizator pridržuje pravico, da vlogo za akreditacijo zavrne,
–    pri podeljevanju novinarskih akreditacij fotografom bodo imeli prednost fotografi medijskih hiš, foto agencij in že uveljavljeni športni fotografi.

When confirming media accreditation requests we will take into consideration the following criteria:

–    membership in AIPS or IFJ,
–    membership in national association of journalists,
–    in case the applicant for media accreditation will not meet the above criteria, organiser reserves the right to reject media accreditation request,
–    when accepting photographer’s requests for media accreditation we will give advantage to the photographers of media houses, photo agencies and already established sports photographers.


Predstavnike medijev, ki bodo upravičeni do medijske akreditacije, prosimo, da svojo akreditacijo prevzamejo v medijskem centru s potrditvenim pismom in/ali osebnim dokumentom (v izogib morebitnim težavam pri vhodu na prizorišče, priporočamo, da s seboj prinesete potrditveno pismo). Potrditvena pisma bomo pošiljali po potrjeni akreditacijski prošnji.

Media representatives with confirmed media accreditation will be requested to pick up their accreditation in the media centre with the confirmation letter and/or identity document (to avoid possible problems at the entry to the venue we recommend you bring the confirmation letter with you). The confirmation letter will be sent to the media representatives after the confirmation of the accreditation.


V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na naslednjem e-naslovu:

Should you have some further questions, please, do not hesitate to contact us:

media.slalomtacen@gmail.com

tacen_media