Medijske akreditacije/Media accreditation

Predstavnike medijev, ki bi se želeli akreditirati, prosimo, da izpolnijo obrazec na

https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/ljubljana-tacen-2022/media

V skladu s Covid-19 protokolom ICF je pogoj za prevzem novinarske akreditacije predložen izpolnjen zdravstveni formular. Udeleženci morajo znotraj 24 ur pred prevzemom akreditacije in vstopom na prizorišče opraviti Covid-19 samotestiranje (na lastne stroške).

Zdrastveni formular ICF (prosimo izpolnite in prinesite za prevzem akreditacije)

The media accreditation form and more information regarding media/press will be available at

https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/ljubljana-tacen-2022/media

All media will be required to meet ICF Covid-19 requirements before receiving their accreditation, including the filled in Personal Health Check Information Form. Before the accreditation pick up please do not forget to have a negative Covid test within the 24 hours prior to entering the venue (rapid selftest is sufficient).

Personal Health Check Information Form


Vse predstavnike medijev vljudno prosimo, da prijavo za akreditacijo oddajo najkasneje do 20. JUNIJA 2022. Po tem roku prošenj za medijske akreditacije ne bomo sprejemali.
We kindly ask all media representatives to apply for media accreditation before 20 JUNE 2022. We will not accept the media accreditation requests after the deadline!


V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na naslednjem e-naslovu:

Should you have some further questions, please, do not hesitate to contact us:

media.slalomtacen@gmail.com

tacen_media