Medijske akreditacije/Media accreditation

Predstavnike medijev, ki bi se želeli akreditirati, prosimo, da izpolnijo obrazec na

MEDIJSKI AKREDITACIJSKI OBRAZEC

Več informacij:

https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/ljubljana-tacen-2023/media

The media accreditation form and more information regarding media/press is available at

MEDIA ACCREDITATION FORM

More information:

https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/ljubljana-tacen-2023/media


Vse predstavnike medijev vljudno prosimo, da prijavo za akreditacijo oddajo najkasneje do 6. JUNIJA 2023. Po tem roku prošenj za medijske akreditacije ne bomo sprejemali.
We kindly ask all media representatives to apply for media accreditation before 6 JUNE 2023. We will not accept the media accreditation requests after the deadline!


V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na naslednjem e-naslovu:

Should you have some further questions, please, do not hesitate to contact us:

media.slalomtacen@gmail.com

tacen_media