Medijske akreditacije/Media accreditation

AKREDITACIJSKI SISTEM BO NA VOLJO TU. / MEDIA ACCREDITAION SYSTEM WILL BE AVAILABLE HERE.


Vse predstavnike medijev vljudno prosimo, da akreditacijske obrazce oddajo najkasneje do 24. JUNIJA 2019. Po tem roku prošenj za medijske akreditacije ne bomo sprejemali.
We kindly ask all media representatives to apply for media accreditation before 24 JUNE 2019. We will not accept the media accreditation requests after the deadline!

Predstavnike medijev, ki bodo upravičeni do medijske akreditacije, prosimo, da svojo akreditacijo prevzamejo v akreditacijski pisarni.

Media representatives with confirmed media accreditation will be requested to pick up their accreditation in the accreditation office.


V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na naslednjem e-naslovu:

Should you have some further questions, please, do not hesitate to contact us:

media.slalomtacen@gmail.com

tacen_media