Medijske akreditacije/Media accreditation

Predstavnike medijev, ki bi se želeli akreditirati, prosimo, da izpolnijo obrazec na

https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/ljubljana-tacen-2022

V skladu s Covid-19 protokolom ICF je pogoj za prevzem novinarske akreditacije predložen negatvni PCR test, ki ni starejši od 72 ur. Potrdilo o cepljenju ne zadostuje. V času prvenstva so mogoči še dodatni testi, prav tako pa je na prizorišču obvezna nošnja zaščitnih mask (tudi zunaj). V primeru kršitve pravil si ICF in organizator pridržujeta pravico do odvzema akreditacije.

The media accreditation form and more information regarding media/press will be available at

https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/ljubljana-tacen-2022

All media will be required to meet Covid-19 requirements before receiving their accreditation, including a negative PCR test taken no more than 72 hours prior to arriving at the venue. Vaccination proof is not enough. Additional testing may be required during the event, and all media will be required to wear a mask at all times at the venue and to follow social distancing guidelines. The event hosts and the ICF have the right to remove the accreditation of any media refusing to follow these guidelines.


Vse predstavnike medijev vljudno prosimo, da prijavo za akreditacijo oddajo najkasneje do 22. JUNIJA 2022. Po tem roku prošenj za medijske akreditacije ne bomo sprejemali.
We kindly ask all media representatives to apply for media accreditation before 22 JUNE 2022. We will not accept the media accreditation requests after the deadline!

Zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov in preprečevanja širjenja Covid-19, bo letos v medijskem centru na voljo žal zelo omejeno število delovnih prostorov. Tiste, ki potrebujete delovni prostor na samem prizorišču, vljudno prosimo, da nam to čim prej sporočite, da vam rezerviramo eno izmed mest.

To ensure the safe work environment and to help prevent the spread of Covid-19, this year there will be a limited number of work spaces available in the press centre. We kindly ask all of you who require the space in the press centre, to inform us as soon as possible, so we can reserve a space for you. 


V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na naslednjem e-naslovu:

Should you have some further questions, please, do not hesitate to contact us:

media.slalomtacen@gmail.com

tacen_media