POMEMBNO OBVESTILO | IMPORTANT INFORMATION

Start evropskega pokala v slalomu na divjih vodah in izbirnih tekem bo pod zapornico

Zaradi velikega dotoka vode v jezera elektrarn, Savske elektrarne na merilnem mestu Medno ne morejo zagotoviti pretoka vode 80 m3/s ali manj. V skladu s smernicami Odbora za divje vode na KZS in zaradi zagotavljanja regularnih pogojev na celotnem tekmovanju »Tacen 2023«, smo prestavili start pod zapornico na levi breg.

Organizacijski odbor ECA pokala »Tacen 2023«

2023 ECA Open Canoe Slalom European Cup & World Ranking race start moved below the dam

Due to the large inflow of water into the lakes of the power plants, the Savske elektrarne

cannot provide us with a water flow of 80 m3/s or less at the Medno measuring site. In

accordance with the guidelines of the Committee for Wild Waters at Canoe Federation of Slovenia and in order to ensure regular conditions throughout the “Tacen 2023” competition, we moved the start below the dam on the left bank.

Organizing committee ECA cup »Tacen 2023«